Castellà Catalá

Psicòleg i Mediador.

Albert Martín

Graduat per la Universitat Autònoma de Barcelona, amb menció en Psicologia Social i Postgrau per l'Escola Internacional de Mediació en "Especialització en mediació Civil, mercantil i familiar" i Màster en psicopedagogia per la UOC.

Sóc membre del Col·legi de Psicolegs de Catalunya amb carnet número 27830, participant de la secció d'alternatives per a la resolució de conflictes.

Expert en l'anàlisi de conflictes d'alta complexitat i en la facilitació de solucions a controvèrsies de forma dialogada.

Format en justícia restaurativa i mediació penal pel Consell de l'Advocacia Catalana i en Victimologia juridico-forense per part del Col·legi de Psicologia de Catalunya.

Ofereixo atenció, acompanyament a les empreses (departaments de recursos humans, comitès d'empresa) o altres organitzacions, que es troben en conflictes o mal clima interpersonal generalitzat. Aplico diferents recursos destinats a la transformació organitzacional. Assessoro en la redacció de plans d'igualtat i en col·laboro en la detecció de casos d'assetjament.

Realitzo peritatges psicològics d'assetjament laboral i escolar.

Inscrit al Centre de Mediació de Catalunya. Duc a terme mediacions familiars, comunitàries, penals o mercantils.