Castellà Català

Mediació multidisciplinar amb un enfocament sistèmic.

Albert Martín Rubió Mediador, fotografía profesional

En què consisteix un procés de mediació?

La mediació és un intent de treballar amb l'altre i no contra l'altre, a la recerca d'una via pacífica i equitativa per a afrontar els conflictes, en un entorn de creixement, d'acceptació, d'aprenentatge i de respecte mutu.

Consisteix en un procés voluntari, flexible i participatiu de resolució pacífica de conflictes, en el qual dues parts enfrontades recorren voluntàriament a una tercera persona imparcial, el mediador, per a arribar a un acord satisfactori. Aquest mètode promou la cerca de solucions que satisfacin les necessitats de les parts.

Com puc iniciar un procés de mediació?

Contacta directament per correu electrònic o per Whatsapp per consultar per una primera trobada. La mediació es pot realitzar tant de manera on-line com de manera presencial a Barcelona ia el Baix Llobregat.

Icona bombeta-focus de llum

Solucions creatives per a conflictes interpersonals

Icona café

El diàleg com a estratègia per aconseguir acords

Icona mans estrecant-se, d'acord

Acords beneficiosos per a totes les parts i de llarg abast