Castellá Catalá

En què consisteix un cercle restauratiu?

Els cercles restauratius són processos comunitaris que serveixen per donar suport a les persones en conflicte.

El procés involucra la comunitat, el veïnatge o qualsevol organització o societat.

En aquesta trobada es reuneixen les tres parts que conformen un conflicte: els implicats directes, els afectats i la comunitat en general. Tots dialoguen com a iguals i s'hi assisteixen de forma voluntària.

Podem identificar tres fases o moments quan apliquem aquest mètode:

  • • Pre-cercle: abans de començar cal identificar el problema o conflicte a tractar, escoltar de manera empàtica la seva experiència i conèixer la informació necessària.
  • • Cercle: al cercle el facilitador actua com un més. Aquest es basa en la comprensió mútua, responsabilitat personal pel que fa als fets o situacions i els acords que es pretenen assolir.
  • • Post-cercle: els acords han de quedar de forma escrita per a la posterior revisió i avaluació de resultats.

Com puc iniciar un procés de cercle restauratiu?

Contacta directament per correu electrònic o per whatsapp per consultar per la primera trobada. La mediació es pot fer tant de manera online com de manera presencial a Barcelona i al Baix Llobregat.

Contacta directament per correu electrònic o per WhatsApp per consultar per la primera trobada. El cercle restauratiu es pot fer tant de manera online com de manera presencial a Barcelona i al Baix Llobregat.